โครงงาน การทำขนมดู ของชิงโค

                              ขนมดู ของดีชิงโค

อุปกรณ์
- กระทะ
- ไม้พาย
- เต
ส่วนประกอบ
-แป้งข้าวเหนียว
-น้ำตาล
-มะพร้าวอ่อน
 
วิธีทำ
ตั้งกระทะให้ร้อน  
ใส่น้ำตาลใส่น้ำตามด้วยแป้งข้าวเหนียวและมะพร้าวอ่อน
กวนให้เข้ากันใช้เวลา  30 นาที
ตั้งให้หายร้อน
นำมาปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆขนาดพอคำ
เตรียมพร้อมรับประทาน


สอบถามรายละเอียด  ร้านขนมดูน้าสาวน้าหมู  ตำบลชิงโค  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา                                                                                
ภาพประกอบ

 จัดทำโดย
1.นางสาวจารุวรรณ วงศ์กระจ่าง ม.5/10 เลขที่ 5
 2.นายภูดิศ                สนิทมัจโร   ม.5/10 เลขที่ 15 
3.นายปฏิพล            บินหมัด       ม.5/10 เลขที่ 36